Tarieven – Wildervank

Tarieven

Tarieven

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2018.

Tandheelkunde

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Consultatie en diagnostiek

Wortelkanaalbehandelingen

Kaakgewrichtbehandelingen

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

Implantaten

Preventieve mondzorg

Kunstgebitten

Kronen en bruggen

Tandvleesbehandelingen

Uurtarieven

Vullingen

Maken en beoordelen foto's

Abonnementstarieven

Serviceprestaties niet vallend onder de NZA lijst:

1. Niet nagekomen afspraak (ngzb)

> tandarts € 20,00  per 10 minuten ingeplande tijd
> mondhygiëniste € 20,00  per 15 minuten ingeplande tijd
> orthodontie 75% van het maandbedrag voor beugelconsult

Afspraken dienen minimaal 48 uur  van te voren worden afgezegd.

1) Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.